W jaki sposób dokonujemy pomiaru?

Badanie rozpoczyna się od bezdotykowego pomiaru pirometrem – czujnikiem z podczerwienią. Czas badania to około 3-5 minut z przerwą miedzy badaniami około 30 sekund. Dokonywane są trzy kolejne pomiary w określnym czasie, które zostają zapisane w odpowiedniej formie na komputerze. Otrzymujemy szereg wartości przedstawionej w postaci wykresów naniesionych na sylwetkę człowieka. Metoda ta umożliwia ocenę stanu zdrowia człowieka na poziomie zmian energii i daje nam możliwość zastosowania odpowiedniej, wczesnej i skutecznej profilaktyki. Złe samopoczucie, każda choroba, dolegliwość rozpoczyna się zawsze w strukturach ciała dotkniętych zaburzeniem przepływu energii. Jeżeli zmiany przepływu energii , lub blokady, nie zostaną zlikwidowane, może pojawić się i najczęściej tak się dzieje choroba somatyczna. W trakcie badania organizm poddany jest bodźcowi stresowemu, jakim jest ochłodzenie ciała, poprzez rozebranie się do połowy. Pomiar rozpoczyna się z przodu ciała od czoła a następnie z tyły na wysokości 1 kręgu szyjnego. Badanie to i zastosowanie się do terapii pozwala uniknąć długotrwałego leczenia farmakologicznego i uniknięciu przewlekłych chorób.