Badania klasyczne, a badanie STRD

Różnice i możliwości badań klasycznych i STRD w tabeli poniższej:

Metoda STRD Klasyczne badania medyczne 
Całościowa ocena stanu zdrowia  Wąski zakres oceny stanu zdrowia
Pozwala powiązać stan zaburzeń emocji ze stanem zaburzeń somatycznych w organizmie  Brak takiej możliwości
Wykrywanie chorób na poziomie energetycznym  Wykrywanie chorób na poziomie somatycznym
Pozwala ocenić indywidualny profil zdrowia badanego  Pozwala ocenić statystyczny profil zdrowia badanego
Pozwala zauważyć zasadniczą przyczynę choroby w organizmie  Pozwala zauważyć skutek choroby w organizmie
Pozwala zobaczyć wczesne niekorzystne skutki długotrwałych terapii  Brak takiej możliwości 
Krótki czas oraz niska cena badania Wykonanie szeregu badań, które zajmują dużo czasu i niejednokrotnie są bardzo kosztowne
Powtarzalność badania potwierdzona klinicznie  Powtarzalność badania potwierdzona klinicznie 
Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych Wiedza oparta na zaawansowanych dyscyplinach naukowych