MEZATOR M1 Certyfikaty

Urządzenie posiada dwa certyfikaty, świadczące o jego bezpieczeństwie: Certyfikat Zgodności CE oraz Deklarację Zgodności UE.