MEZATOR M1

Urządzenie Mezator M1 posiada wymagane certyfikaty UE i jest używany przez lekarzy, personel medyczny, jak też wykwalifikowanych terapeutów na całym świecie. Mezator M1 służy jedynie profilaktyce zdrowotnej, natomiast nie służy do diagnostyki medycznej.