Medycyna kwantowa

Czym jest medycyna kwantowa?

Quantum healing – leczenie kwantowe stanowiące nowe terapeutyczne podejście do problemu leczenia ludzi.

Człowiek jest istotą elektryczna będąc defacto ogromnym zbiorem ładunków elektrycznych – zbiorem ogromnej ilości atomów. Wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez pola magnetyczne.

Założenie to było podstawą opracowania terapii fal milimetrowych przez rosyjskich naukowców – Nikolaja Dimitrijewicza Dewiatkowa oraz prof. S.P. Sitko.

Zakłada ono iż na poziomie energetycznym, kwantowym tak umysł, jak i ciało człowieka wzajemnie przenikają się poniekąd jako dwa poziomy energetyczne. Nastawienie i ukierunkowanie jednego poziomu wpływa na poziom drugi.

Podobne wnioski zaprezentowali później inni rosyjscy naukowcy z Ośrodka Badań nad Telepatią i Psychokinezą w Nowosybirsku. W swojej pracy wykazali oni, że odizolowane od siebie struktury komórkowe mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem pól elektromagnetycznych w zakresie promieniowania ultrafioletowego oraz przekazywać sobie informacje stanowiące rodzaj kodu fotonowego.

Faktem wartym odnotowania jest zachowanie chorych komórek zakażonych wirusem, które spowodowały identyczną chorobę u komórek zdrowych – na odległość i w warunkach całkowitej izolacji. W dodatku sygnały pochodzące od chorych komórek były niesłychanie słabe. Uzyskano w ten sposób kolejny dowód, że bardzo słabe sygnały mogą wywoływać znacznie silniejszą reakcję niż oddziaływania silne. W ten sposób naukowcy rosyjscy potwierdzili odkrycia
prof. F.A. Poppa.

W 1975 r. fizyk Ruth (współpracownik prof. F.A. Poppa) uzyskał kolejny dowód na istnienie wymiany informacji pomiędzy komórkami za pośrednictwem pól elektromagnetycznych. Zauważył on, że energia elektromagnetyczna służy m.in. do przesyłania sygnałów komórkowych a także odpowiada za podziały komórkowe. Każda komórka odbiera i wysyła sygnały używając kwantów światła (biofotonów) służących wymianie informacji.

Podsumowując:
Czym jest kwantowość? Fizyka kwantowa zakłada, że wszystko jest energią, a jej najmniejszymi składnikami są kwanty.

„Wszystkie procesy życiowe należy pojmować jako elektromagnetyczne. Można mówić o obecności elektromagnetyzmu w przyrodzie. Dlatego należy stwierdzić, że pola magnetyczne i pola elektryczne dotykają wszystkich aspektów organizmu i przebiegu jego czynności.

„Ponieważ nie można sobie wyobrażać jakichkolwiek stanów fizjologicznych, jak i psychologicznych bez odpowiedniego współudziału zmian elektromagnetycznych w każdym systemie biologicznym, to energia elektromagnetyczna jako pole działania przyrody nie może być bez wpływu na zdrowie i chorobę!”

Znany na całym świecie fizyk i laureat nagrody Nobla Werner Heisenberg określił to w ten sposób:
“Energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata.“

Polecamy Państwu pozycje książkowe poniższych autorów na temat pojęcia medycyny kwantowej:

Fritjof Capra – Tao Physics
Dr Amit Goswami – The Quantum Doctos
Gerhard Klügl Tom Fritze – Quantenland – Ein Leben als Aurachirurg