BioRezonans

Czym jest Analizator Kwantowy
Organizm ludzki składa się z dużej liczby komórek, które charakteryzuje ciągły wzrost, rozwój, różnicowanie, regeneracja i apoptoza. Komórki ulegają nieustającej odnowie poprzez podział. W ciele dorosłego człowieka w każdej sekundzie podziałowi ulega 25 milionów komórek, zaś tempo odnowy komórek krwi wynosi 100 milionów na minutę. W procesie podziału i wzrostu komórek, części składowe komórek, tj. atomu, obdarzone ładunkiem oraz posiadające elektrony znajdujące się na zewnątrz jądra znajdują się w ciągłym, szybkim ruchu oraz zmieniają się przez co ciągle emitują fale elektromagnetyczne. Komórki ulegają nieustającej odnowie w każdej sekundzie, poprzez podział około 25 milionów komórek. Tempo odnowy komórek krwi wynosi 100 milionów na minutę. W procesie podziału i wzrostu komórek, części składowe komórek, tj. atomy, obdarzone ładunkiem, znajdują się w ciągłym, szybkim ruchu, zmieniają się i przez to bez żadnej przerwy emitują fale elektromagnetyczne, które przedstawiają co dzieje się w naszym ciele.

Sygnały fal elektromagnetycznych emitowane przez organizm ludzki ukazują w jakiej kondycji jest nasz organizm. Pokazują nam one zależności jakie zachodzą w naszym organizmie, czy dana osoba jest już chora, czy grozi jej choroba i można zając się intensywnie profilaktyką. Określając sygnały wysyłane przez fale elektromagnetyczne, jesteśmy w stanie ocenić w jakiej kondycji jest organizm danej osoby i co można zrobić, aby proces zaburzeń zahamować.

Opis zasady działania
Sygnały fal elektromagnetycznych emitowane przez ludzki organizm wskazują nam drogę profilaktyki i wspomagania leczenia, mówią nam w jakiej kondycji jest organizm i co można zrobić, aby postęp istniejących dolegliwości zatrzymać.
Medycyna kwantowa uznaje, że najbardziej podstawową przyczyną zachorowań jest to, że obracanie się elektronów poza jądrem atomowym, oraz zmiana ich orbity, powoduje zmianę atomów stanowiących budulec (zmianę małych i dużych biomolekuł) zmianę wszystkich komórek i w konsekwencji zmianę funkcjonowania organów. Ponieważ elektron posiada ładunek, ma to znaczenie gdzie i jak on się porusza. Wynikiem zmian pozycji elektronów pod wpływem wielu zaburzeń i choroby, energia fali ektromagnetycznej ulega zmianie i można ją mierzyć w nanogausach lub mikrogausach. Ustawione w przyrządzie wskaźniki tj. energia i częstotliwość zostają wzmocnione przez urządzenie, przetworzone przez komputer, co w rezultacie są odpowiedzią na wielkość kwantową -> pozytywną lub negatywną.


Wartości kwantowe wskazują nam:
 charakter oraz zakres schorzenia,
 poziom odżywienia organizmu,
 stopień toksemii,
 zaburzenia na poziomie energetycznym.
Badanie wykonanie na urządzeniu Quantum Resonance, nie zastępuje porady lekarza i badań laboratoryjnych oraz innych.